YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ:

GEMTEK A.Ş. üst yönetimi Entegre Yönetim Sistemi için:

 • Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliği için hesap verilebilir bir şeffaflık sağlamayı,
 • Firmamızın bağlamına uygun oluşturulan kalite politikası ve amaçları desteklemeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemi şartlarının GEMTEK A.Ş. iş süreçlerine entegre olmasının güvence altına alınmasını,
 • Risk bazlı düşünme ve proses yaklaşımı teşvik etmeyi
 • Entegre Yönetim Sistemi için gerekli kaynakların güvence altına alınmasını
 • Etkin kalite yönetimi ve şartların uygunluğunun önemi paylaşılmasını,
 • Entegre Yönetim Sistemi hedeflerine ulaşılmasının güvence altına alınmasını
 • Entegre Yönetim Sistemi etkinliği için gerekli insan kaynaklarının sağlanması ve desteklenmesini,
 • Sürekli iyileştirme süreçlerini teşvik etmeyi,
 • Tüm kademelerdeki yöneticilerin liderlik göstermesini desteklemeyi
 • İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uygun şekilde hareket etmeyi ve emniyetli bir ortamı sağlamayı ve desteklemeyi,
 • Çevre boyutundaki olumsuz etkilerin çözümü için gerekli her türlü çalışmayı sağlamayı ve desteklemeyi
 • Çevreyi ve insan sağlığının her zaman ön planda tutulmasını sağlamayı ve desteklemeyi ve bu konularda liderlik göstermeyi taahhüt eder.