BİZ KİMİZ:

GEMTEK Tekstil, Sağlık, Otelcilik ve Danışmanlık A.Ş.; 19 yıl 10 aylık tecrübenin somut ve kurumsal yapısıdır.

Yaklaşık 20 yıllık hizmet, otelcilik ve üretim; 14 yıllık sağlık sektörü, ve 6 yıllık Şehir Hastaneleri (PPP) konsepti tecrübemizi tüm işlerimize yansıtmak; yaptıklarımızı, gördüklerimizi, öğrendiklerimizi paylaşmak için varız.

KİLİT HEDEFLER KİTAPÇIĞI - MADDE 1 - Ürünün ve hizmetin ticari boyutu “her zaman, içinde bulunduğu zamanın kabul edilen kalitesinin çok üstünde hizmeti sürdürülebilir olarak sunmak” hedefinin sağlanmasından sonra değerlendirilebilecek bir amaç olarak gündem haline gelecek ve değerlendirilecektir.

Bu ifade GEMTEK A.Ş.’de;

  • Motivasyonun sadece kalite olduğunu değil, ticari kaygılar nedeni ile kalitenin düşürülemeyeceğini ortaya koyar.
  • Kalite için gerektiğinde zarar etmek gibi, ticari bir işletme için ütopik olacak davranış biçimini değil; doğru hizmet karşılığında doğru fiyat politikasının her zaman ve sürdürülebilir biçimde uygulanması zorunluluğunu kurala bağlar.
  • Rekabette GEMTEK A.Ş. tarafından uygulanacak müşteri motivasyonun fiyat rekabeti değil, kimsenin veremediği hizmetin verilmesi olduğunun belirlenmesini sağlar.

Yürüdüğümüz yolda; “Yönetimimiz” kuruluş amacı olarak belirlediği vizyona uygun kararları verir ve uygulanmasını ister. Raporlama yönetimi ile yönetim kararlarının uygulamadaki karşılığını değerlendirir ve denetler. Uygunsuzluklar ile ilgili tedbir kararlarını alarak sürdürülebilirliği sağlar.

“Vizyon” kelimesini kalite belgelendirme amacıyla yazılan ve duvarlara asılan, 10 yıllar boyunca değişmeyen, işin ne için yapıldığını anlatan Vizyon kelimesi ile aynı anlamda kullanmayız. Bizim için “Vizyon” kelimesi “Nasıl ?” sorusuna verilen cevaptır. Vizyon her zaman gelişen, değişen ve sürekli iyileştirilen bir kavramımızdır.

Bizim vizyonumuz; tüm işlerimizi sektöründe yalnızca faaliyet alanının lideri değil, faaliyet alanında “Etik Davranış”ın ve “İnovasyon”un da lideri olacak biçimde yapmaktır.

Misyon bizim için kuruluşun şu an nerede bulunduğunu, ne için bulunduğunu ifade eder. Aynı “Vizyon” gibi “Misyon”da her an değişkendir. Dün üstlenilen misyonun bugün devam etmesi yalnız başına yeterli değildir. Sürekli olarak yeni misyonlar edinilmesi ilerlemenin, gelişmenin ve inovasyonun zorunlu sonucudur.

Vizyonumuza ulaşmak için öncelikli misyonumuz; sektörümüze sürdürülebilir ve kalıcı olmak için fiyat rekabetinin yeterli ve gerekli olmadığını göstermektir.

Doğru işi doğru fiyat ile yaparak, doğru rekabetin fiyata dayalı olmadığını sektörün görmesini sağlamaktır.

İnovasyon ile beklentilerin ötesinde hizmet sunumu sayesinde tam karşılığını kazanıp sürdürülebilirliğin kalıcı olarak sağlanabileceğini ortaya koymaktır.

Belirlediğimiz ve uyguladığımız yazılı “Etik Kurallarımız” ile sektörün en etik kuruluşu olarak kalmak, “Etik Kurallarımız”ı sektöre yaymaktır.

“Strateji” olmayanı oluşturma sürecini ifade eder. Gelecek öngörüsü değil geleceği oluşturma ve yönlendirmedir. Rakiplerin baskısını azaltma yöntemi olarak değil, rakipler üzerinde sürekli baskı oluşturup sektörü ileri götürme yöntemidir. “Strateji” GEMTEK A.Ş.’nin kendisine özel DNA’sını ifade eder.

Stratejimiz Sektöründe marka bilinirliği ile liderlik göstermek için sürekli iyileştirme ve inovasyonu her an denemek, yapabilmek ve başarabilmektir. En olumsuz ya da uç istekleri dahi “bir inovasyon fırsatımıdır?” sorusu ile değerlendirmektir.

Hedef bizim için hiçbir zaman sabit değil sürekli gelişen ve değişen bir kavram olarak “Vizyon” kelimesinin somutlaşmış halini ifade eder. Hedefler belirli terminler için oluşturulmuş, söz konusu termin tarihine ulaşıldığında gerçekleşmiş olması gereken, ancak yeni bir içeriğin hedef olarak belirlendiği döngüsel ilerlemeyi ifade eder.

Bizim için “Reorganizasyon” kelimesi bir organizasyonu değiştirmeyi değil, dönüştürmeyi ifade eder.

Yönetim kadememiz ve çalışanlarımızın tamamında “Müşteri” kelimesi para kazanma kaynağı olarak değil; bizi sürekli olarak geliştiren, en iyi hizmeti alan ve karşılığını kendi isteği ve rızası ile veren, ortak paydalarımız olan, birlikte ve birbirimizin kazanımlarını arttırdığımız eşit ortağımızı ifade eder.

“Müşteri”, birlikte konuşup her iki tarafın ihtiyaçlarının sağlandığı, menfaatlerinin korunduğu ilişki ve iletişimin parçasıdır.

“Çalışanlarımız” GEMTEK A.Ş.’nin bir üyesi olarak, şirketimizin devamlı başarısına katkı sağlayan; müşterilerimiz ile sürekli temasta bulunan ve hizmetleri ve davranışları ile GEMTEK A.Ş hakkında en fikir ve kararın verilmesini sağlayan, sürdürülebilirliğimizin temelidir.

Çünkü sürekli gelişim ve inovasyonun motor gücü en çok kendi içimiz olacaktır.